Domů Orgány fondu Aktivity fondu Iné aktivity Sponzori Kontakty

Spoluúčasť na iných projektoch

 Trvanie projektu:

 

01.09. 2008

30.11.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:  Participácia mládeže s telesným postihnutím na verejnom živote

Projekt bol podporený v programe "Vykročme si v ústrety" nadáciou KONTO ORANGE.

Projekt realizovalo  Alžbetino združenie v spolupráci s Šanca n.f. 

Alžbetino združenie pri Kolpingovej rodine je občianske združenie, ktoré sa od roku 2000 venuje sociálnej prevencii, vzdelávacím projektom a poradenstvu marginálnym skupinám a tiež vytvára priestor pre voľno časové aktivity mladých. Je členom národného združenia Kolpingovo dielo na Slovensku, ktoré je včlenené do Internationales Kolpingwerk so sídlom v Nemecku. 

Ciele projektu:

bullet

vytvoriť podpornú skupinu ľudí s telesným postihnutím, ktorá by sa aktívne podieľala  na verejnom živote mesta;

bullet

spoločnými sedeniami pomôcť budovať  aktívne a demokratické vzťahy medzi zástupcami mesta a mládežou;

bullet

participácia  a zapojenie ľudí s TP v procese plánovania, rozhodovania a realizácie projektov týkajúcich sa života;

bullet

posilniť sebavedomie mládeže s telesným postihnutím, a tým uľahčiť ich začlenenie do prirodzeného prostredia – integrácia;

bullet

odbúrať vzájomné bariéry medzi ľuďmi s postihnutím a bez postihnutia a rozvíjať sociálnu komunikáciu medzi nimi.

Aktivity projektu:

bullet

prieskum bariér v meste, spracovanie výsledkov prezentácia;

bullet

neformálne vzdelávanie – osvojovanie si životných zručnosti:
bullet

KOMUNIKÁCIA

bullet

ASERTIVITA

bullet

SPOLUPRÁCA

bullet

    stretnutia okrúhlych stolov:
bullet

Čo sme zistili“

bullet

„Ako sa na to pozeráte VY“

bullet

„A teraz poďme spolu

Zhrnutie a záver projektu: 

bullet

vytvorená skupina mládeže s telesným postihnutím, ktorá by spolupracovala so zástupcami mesta pri riešení architektonických bariér 

bullet

kontaktné miesto na prijímanie podnetov, návrhov, nápadov z radov širokej verejnosti 

.... tu 

Meno

Priezvisko

E - mail

Telefón

Vaše pripomienky

 

 

Overovací obrázok

Overovací kód

Správne vyplňte vyznačené políčka!                                  

Mgr. Ľubica Fečková - koordinátor projektu

P1040810.jpg (65646 bytes) P1040818.jpg (67199 bytes) P1040826.jpg (65990 bytes) P1040886.jpg (69899 bytes) P1040887.jpg (74867 bytes) P1040894.jpg (73150 bytes) P1040898.jpg (60816 bytes) P1040900.jpg (66153 bytes)

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com