Domů Orgány fondu Aktivity fondu Iné aktivity Sponzori Kontakty

 

SPONZORI

Ďakujeme všetkým, bez ktorých by neinvestičný fond Šanca nemohol pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Na činnosť fondu najväčšou mierou a pravidelne prispievajú:

 

U. S. Steel Košice s.r.o. 

L&L Trading spol. s.r.o. Košice

Nadácia

Slovenskej sporiteľne

Tatra Banka

Inžinierske stavby Košice

Termomarket

Košice s.r.o.

Košický samosprávny kraj

Nadácia

Pro Cassovia

Skanska Technológie, a.s. Košice

VSE, a.s.

 

Ferrotour, a.s. Košice

 

Rotary Club Košice

 

BT Projekt, s.r.o.

 

ČEZ Slovensko, s.r.o.

 

MFK Košice

 

Keramon

 

EUROCONT, s.r.o.

 

Nadácia pre deti Slovenska

 

Midikov, s.r.o.

 

UniCredit Bank

 

Teko, a.s.

 

PO CAR, s.r.o.

Naše poďakovanie patrí aj Vám - nemenovaným, ktorí ste už aspoň raz prispeli na činnosť fondu, finančne alebo materiálne. Osobitne poďakovanie patrí tým, ktorí nám darovali 2% dane z príjmu.

Oceňujeme Vašu veľkorysosť a ochotu pomôcť telesne postihnutým deťom - najmä žiakom zo Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Za každú, aj tu najmenšiu pomoc Vám patrí naše

Ď A K U J E M E !

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com