Orgány fondu
Aktivity fondu
Iné aktivity
Sponzori
Kontakty

 

 

 

Milí priatelia,

dovoľte nám, aby sme sa prostredníctvom našej stránky, ktorú ste si práve otvorili, prihovorili k Vám a predstavili našu činnosť v neinvestičnom fonde ŠANCA.

Fond bol zriadený rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach pod číslom 06359, zo dňa 28. mája 2003.

 

Účelom fondu je podpora starostlivosti o postihnuté deti a mládež, hlavne zo Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

 

Prečo náš neinvestičný fond vznikol?

Deťom a mládeži sa venuje pozornosť v škole i v rodine, ale môžeme vždy povedať, že s plnou úctou a vážnosťou k ním? Vychovávame ich v dobe, keď sa dôsledne zdôrazňujú také hodnoty ako je demokracia, humanizácia, ľudské práva. Uvedené hodnoty sú predpokladom plnohodnotného života s plným rešpektovaním osobností človeka. Žijú však medzi nami deti, ktoré sú v živote ochudobnené o to najcennejšie čo si len môžeme priať, a to je zdravie. Sú medzi nami a my  sme sa im rozhodli pomôcť.

 

„Dajme šancu tým, ktorí to skutočne potrebujú“.

Ak chcete venovať 2% z daní pre „Šanca n.f.“ a telesne postihnuté detí v Košiciach, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane 

  

 

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým darcom a sponzorom, ako aj prispievateľom 2% dane z príjmu. Vážime si Váš záujem a snahu pomôcť postihnutým deťom.

Ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané financie sú využité pre telesne postihnuté deti, v prevažnej miere na aktivity spojené so Spojenou školou a deťmi z Opatovskej cesty 101 v Košiciach.

 

Za Vaše príspevky ešte raz                ĎAKUJEME !

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com