Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

 

január 2004

Finančný príspevok: 

Vo výške 100 000 Sk, na zakúpenie špeciálnych školských lavíc pre telesne postihnutých žiakov školy na Opatovskej 97 v Košiciach.

       
 

máj

2004

Ozdravovací pobyt v Tatranskej Kotline:  

Žiaci školy sa zúčastnili ozdravovacieho pobytu v Tatranskej Kotline, kde neinvestičný fond ŠANCA podporil žiakov zo sociálne slabých rodín finančným príspevkom vo výške 9 730 Sk.

 

02.06.

2004

Rally Opatovská - Žiť na plný plyn:  

Siedmy ročník pravidelnej kultúrno - športovej súťaže, organizovanej neinvestičným fondom ŠANCA. Generálnym sponzorom akcie bol U.S.Steel Košice. Tento ročník mal štart pri vodnej nádrži Bukovec. Súťaž bola s podobným zameraním ako v roku 2003 za bohatej účasti osobností kultúrno - spoločenského života.

 
 
 

 

VIII.- IX.

2004

 

Športové hry v Nemecku:   

Športové hry sa uskutočnili v nemekom meste Wilhelmshafene za účasti 24 krajín. Neinvestičný fond ŠANCA podporil účasť žiakov školy z Opatovskej 97 na tejto akcií finančným príspevkom na prepravu vo výške 60 344 Sk.

 
 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com