Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Podpora aktivít - spoločenských, kultúrnych, športových, rekreačných, vzdelávacích - pre žiakov

Spojenej školy, Opatovská cesta 97, Košice

24.01.

2008

IV. študentský ples

Ples bol ako každoročne organizovaný študentskou radou našej školy. Mal bohatý sprievodný program, keď ako účinkujúci vystúpili: F. Balog, študent VŠMU Bratislava, tanečná skupina UNOSTAR, brušná tanečnica a okrem toho súčasní a bývalí žiaci našej školy ako: M. Berko, M. Laubert, L. Koperdan a J. Puchein s partnerkou.

Väčšina finančných nákladov na ples bola hradená z prostriedkov ZR pri škole. Neinvestičný fond Šanca prispel na organizáciu a zabezpečenie programu akcie sumou 10.130 Sk.

 

28.01.

29.01

2008

12.jpg (34417 bytes) 

Slovenská zimná univerziáda

Ako aktívna účastníčka tejto univerziády v Žiline sa zúčastnila študentka 4.OA našej školy Michaela Maurerová. Študentka reprezentovala našu školu v stolnom tenise. Neinvestičný fond Šanca jej prispel čiastkou 1.500 Sk na úhradu nákladov spojených s účasťou na univerziáde.

 

29.05.

až 

04.06.

2008

Xantén

Študenti OA na Opatovskej ceste 97 v Košiciach sa už po druhý krát zúčastnili pobytu v nemeckom meste Xantén. Tu sa  31.5.2008 uskutočnilo stretnutie hendikepovaných mladých ľudí z viacerých krajín Európy pod názvom "Tag der Begegnung". Na stretnutí boli prezentované výrobky vyrobené postihnutými ľuďmi, ktoré reprezentovali daný región. V nasledujúcich dňoch si naši žiaci prezreli mestečko Xantén, ktorého história siaha až do obdobia rímskej ríše, zúčastnili sa výletu k Severnému moru v Holandsku a v záverečný deň boli prijatí primátorom mesta Wuppertál, ktoré je partnerským mestom Košíc. Absolvovať celý tento pobyt nám umožnil pán Klaus Brausch a jeho manželka Roswita, ktorí uhradili všetky náklady spojené s ubytovaním a stravovaním

Cestovné náklady vo výške 167.042 Sk boli hradené z prostriedkov Neinvestičného fondu Šanca, ktorému na tento účel poskytli finančný príspevok: Nadácia Pro Cassovia vo výške 30.000 Sk, Eurocont s.r.o vo výške 10.000 Sk a VSE a.s. Košice vo výške 104.500 Sk ako výťažok z projektu City Run.

 Nemecko 006.jpg (85654 bytes) Nemecko 008.jpg (80307 bytes) Nemecko 024.jpg (72645 bytes) Nemecko 027.jpg (90473 bytes)
Nemecko 032.jpg (81394 bytes) Nemecko 047.jpg (63978 bytes) Nemecko 121.jpg (77253 bytes) Nemecko 138.jpg (65749 bytes)
Nemecko 159.jpg (92190 bytes) Nemecko 171.jpg (79092 bytes) Nemecko 185.jpg (66735 bytes) Nemecko 227.jpg (77558 bytes)

 

05.06.

2008

 DSC06134.jpg (41036 bytes)

DSC06147.jpg (48828 bytes)

DSC06151.jpg (46612 bytes)

DSC06161.jpg (42210 bytes)

DSC06173.jpg (44239 bytes)

Rallye Opatovská

11. ročník "RALLYE OPATOVSKÁ - ŽIŤ NA PLNÝ PLYN“, sa uskutočnil 5.6.2008 v čase od 14.00 hod v priestoroch  areálu diagnostického centra na Hornom Bankove v Košiciach

Cieľom tohto kultúrno-športového podujatia bolo podporiť oblasť sociálnej inklúzie telesne postihnutých detí prostredníctvom známych osobností zo sveta kultúry. Podujatie bolo dostatočne mediálne podporené všetkými komerčnými a verejnoprávnymi médiami, cez ktoré sme chceli poukázať na problémy každodenného života hendikepovaných detí.
Predmetom podujatia bol automobilový pretek, pričom vodičmi boli vedúci predstavitelia generálneho sponzora akcie US Steel Košice, ale aj niektoré ďalšie známe osobnosti  ako: Dano Junas, Igor Timko, Erik Aresta, Patrik Herman a Juraj Hajdin. Členmi posádok boli traja žiaci našej školy. Každá posádka absolvovala trasu preteku podľa itenerára. Na kontrolných stanovištiach získavali body členovia posádky za odpovede na vedomostné otázky z učiva základnej školy a takisto aj vodič na stanovišti pri absolvovaní jazdy zručnosti. Po príjazde sa vyhodnocovali výsledky (čas pretekára dosiahnutý jazdou zručnosti, body posádky za vedomostné otázky, ale aj trestné body za nedodržanie trasy preteku  podľa itinerára. Za bezpečný priebeh akcie ďakujeme aj dopravnej a mestskej polícii v Košiciach, ktorá usmerňovala súťažiacich.

Po preteku nasledovalo vyhlásenie víťazov a kultúrny program na ktorom vystúpil Erik Aresta, Dano Junas, Martin Kraus a Tomáš Krak a ďalší pozvaní hostia. 

Celý pretek ako aj následný kultúrny program bol moderovaný moderátorom Rišom Hergotom.

Na realizáciu tohto podujatia Neinvestičnému fondu Šanca prispel sumou 80.000 Sk generálny sponzor US Steel Košice, s.r.o. Celkové náklady predstavovali 96.000 Sk

DSC06166.jpg (73161 bytes)  DSC06177.jpg (46475 bytes) DSC06185.jpg (62200 bytes) DSC06203.jpg (53732 bytes) DSC06231.jpg (59433 bytes)
DSC06238.jpg (74380 bytes) DSC06246.jpg (78065 bytes) DSC06248.jpg (67678 bytes) DSC06249.jpg (50012 bytes) DSC06257.jpg (50028 bytes)

DSC06262.jpg (60601 bytes)

DSC06267.jpg (61687 bytes)

DSC06273.jpg (60174 bytes)

DSC06277.jpg (62346 bytes)

DSC06284.jpg (73145 bytes)

DSC06287.jpg (59765 bytes)

DSC06291.jpg (59110 bytes)

DSC06295.jpg (51931 bytes)

DSC06300.jpg (49084 bytes)

DSC06304.jpg (51390 bytes)

 

16.06.

až 

25.06.

2008

Chorvátsko - ozdravovací pobyt

Ozdravovacieho pobytu v Chorvátsku v Novalji na ostrove Pag sa zúčastnilo 32 detí a 9 pedagógov. 

Tohto pobytu sa naši žiaci mohli zúčastniť aj vďaka Rotary Klubu Košice, ktorý Neinvestičnému fondu Šanca finančne prispel čiastkou 166.720 Sk, nadácii Carmeuse, ktorá prispela čiastkou 150.000 Sk a Tatra banke, a.s., ktorá prispela peňažným darom vo výške 15.000 Sk.

Celkové náklady na pobyt  vo výške 380.788 Sk boli financované prostredníctvom Neinvestičného fondu Šanca, aj za spoluúčasti rodičov a žiakov.

DSC06321.jpg (66498 bytes) Croatia 227.jpg (72963 bytes) DSCN6855.jpg (60802 bytes) Croatia 246.jpg (73397 bytes) motýle 048.jpg (80902 bytes) Croatia 146.jpg (85807 bytes)
motýle 043.jpg (84913 bytes) DSCN6948.jpg (57582 bytes) Croatia 098.jpg (67914 bytes) DSCN6937.jpg (73377 bytes) DSCN6973.jpg (59282 bytes) motýle 003.jpg (78946 bytes)

 

10.06.

2008

DSC06313.jpg (63321 bytes)  DSC06312.jpg (60219 bytes)

Návšteva Bábkového divadla

Žiaci prípravného ročníka navštívili predstavenie rozprávky Šípková Ruženka v bábkovom divadle v Košiciach. Prepravu a vstupné financoval Neinvestičný fond ŠANCA vo výške 180 Sk.

 

12.06.

2008

Návšteva ZOO

Žiaci  ŠZŠ a ZŠ sa zúčastnili celodenného pobytu  v ZOO pri príležitosti MDD. Prepravu a vstupné financoval Neinvestičný fond ŠANCA vo výške 3.328 Sk

 

 

28.07.

15.08.

2008

 pic_1601.jpg (98869 bytes)

pic_1615.jpg (107949 bytes)

pic_1622.jpg (108660 bytes)

pic_1763.jpg (122030 bytes)

pic_1630.jpg (69556 bytes)

Rehabilitačno-rekondičný pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch

Letná rekreácia pre telesne postihnuté deti bola organizovaná KSK a CK Elán v dňoch od 28.7. do 15.8.2008 v troch turnusoch. Jej účelom bolo rozšíriť zážitkovú škálu ťažko zdravotne postihnutých  detí,  pobytom v  rehabilitačno-relaxačnom, zariadení hotela Sorea Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch. Celkovo sa pobytu zúčastnilo 55 detí  s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nad rámec dohodnutých služieb bol pre deti zrealizovaný výlet na Ľubovniansky hrad, kde sa deti zúčastnili hradných slávností a výlet do Pieninského národného parku. Tieto aktivity boli uskutočnené vďaka Neinvestičnému fondu Šanca, ktorý prispel na ich realizáciu sumou 10.000 Sk.

pic_1634.jpg (68886 bytes)

pic_1641.jpg (98681 bytes)

pic_1730.jpg (100738 bytes)

pic_1737.jpg (106310 bytes)

pic_1745.jpg (98050 bytes)

 

01.09.

až 

30.11.

2008

Návšteva Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4  v Bratislave 

Na základe pozvania sa študenti 4 OA zúčastnili Medzinárodného veľtrhu  v Bratislave, ktorý organizovalo Slovenské centrum Cvičných firiem. Návšteva Bratislavy a veľtrhu bola pre našich študentov motivujúca k ďalšej aktivite v ich cvičnej firme na škole. 

Neinvestičný fond Šanca uhradil náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravovaním zúčastnených vo výške 4 648 Sk.

 PB230721.jpg (53193 bytes) PB230709.jpg (72904 bytes) PB230722.jpg (71492 bytes) PB230723.jpg (78038 bytes)

Materiálna pomoc pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice

Mesiac

Predmet darovania

Hodnota

Foto

apríl

Skrine - dokúpenie školských skríň pre ZŠ

5.000,00 Sk

 DSC08951.jpg (36356 bytes)

DSC08962.jpg (43132 bytes)

október

Šijacie stroje - zakúpenie šijacích strojov pre PŠ a ŠZŠ

8.000,00 Sk

DSC07605.jpg (51623 bytes)

DSC07607.jpg (57711 bytes)

Učebnice - nákup učebníc z AJ pre 3:OA - Maturita po novom

658,00 Sk  DSC08959.jpg (43189 bytes) DSC08960.jpg (41163 bytes)

Protetická pomôcka

969,00 Sk    

november

Signalizačná hlasová súprava - 2 sady pre ŠKD

1.998,00 Sk

 DSC08969.jpg (40719 bytes)

DSC08970.jpg (39266 bytes)

Stužkovú slávnosť - 4.OA - Finančný príspevok

5.000,00 Sk    

december

Vianočná výzdoba - nákup materiálu na výrobu výrobkov do vianočného stánku na Hlavnej ulici v Košiciach (10.12.2008) a nákup vianočnej výzdoby pre ŠKD.

2.857,00 Sk    

LCD televízor - nákup TV prijímača pre ŠKD

12.999,00 Sk  DSC08954.jpg (40609 bytes) DSC08955.jpg (39447 bytes)

Sociálna pomoc pre bývalých a terajších žiakov Spojenej školy, Opatovská cesta 97, Košice

Vzdelávanie - školenie - výstavy

Mesiac

Predmet vzdelávania - školenia - výstavy Účastníci Náklady

október

Účasť 

Školenie sa konalo v Bratislave, v dňoch 27. až 29. 10.2008.

Čabalová M., Ivančinová D., Fečková Ľ., Pálfyová Ľ., Rosenberg L.

  1.860,00 Sk

Materiálne vybavenie "Šanca n.f."

Mesiac

Predmet vybavenia Hodnota Foto

september

Nákup stolného PC

15.763,00 Sk

DSC08963.jpg (66154 bytes)

 DSC08964.jpg (59891 bytes)

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com