Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2015, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

17.09.

2015

Pribeník 2015 - projekt „Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka.

 
 

31.08.

03.09.

2015

Projekt „Erasmus plus“ - prípravná návšteva

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „ERASMUS plus“ - sa vedúci realizačného tímu zúčastnili prípravnej návštevy u nemeckého partnera tohto projektu v mestách Kolín a Roesrath. V roku 2016 by mali vycestovať naši žiaci do Nemecka, kde spoločne s nemeckými deťmi budú nacvičovať predstavenie „Hans und Grättel“.

 

05.06.

2015

Rallye Opatovská 2015 - "Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 18. Ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

 

05.05.

2015

Metodický deň v Spojenej škole pre organizačné zložky Základná a Stredná škola

Vzdelávanie učiteľov je jedna z veľmi dôležitých činnosti pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením, Každoročne sa na našej škole uskutočňuje metodický deň, pre učiteľov špeciálnych škôl v Košickom kraji. V tomto roku neinvestičný fond prispel finančne na občerstvenie a kancelársky materiál pre účastníkov metodického dňa.

 
 

0

Canon

Z prostriedkov fondu sme zakúpili fotoaparát Canon v cene 359€, ktoré sme získali prostredníctvom sponzora.

 

09.03.

11.03.

2015

Katowice – Poľsko, medzinárodná súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už šiesty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

17.02.

2015

Metodický deň

Organizovaný pre pedagógov na tému „Interaktívna tabuľa a jej využitie na vyučovacích hodinách“, kde sme zabezpečili občerstvenie pre pedagógov v hodnote 311 €.

 
 

12.01.

2015

Popoluška

Realizácia projektu „Popoluška“, ktorý sme vypracovali prostredníctvom Slovak Telecomu a Nadácie Pontis. S týmto projektom žiaci vystupovali na mnohých základných školách a samotný muzikál mal veľký úspech. Na tento projekt sme dostali od nadácie Pontis sumu: 1.000€.

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com