Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Podpora aktivít - spoločenských, kultúrnych, športových, rekreačných, vzdelávacích - pre žiakov

Školy pre TP na Opatovskej 97, Košice

25.01.

2007

 

 

 

 

 

 

III. študentský ples:  

Ples oficiálne organizovala študentská rada našej školy, no praktickú organizáciu priebehu a príprav celého  plesu zabezpečoval Neinvestičný fond ŠANCA. Všetky náklady na akciu boli hradené z prostriedkov ZR pri škole.

Neinvestičný fond Šanca prispel sumou 510 Sk na nákup cien do tomboly.

     Ples

III. študentský
 

24.05.

25.05.

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralympiáda TPŽ ZŠ - Poprad

Druhý ročník týchto športových hier telesne postihnutých žiakov ZŠ sa konal za účasti 17 škôl z celého Slovenska v Poprade. Z našej školy sa na podujatí zúčastnilo 19 žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Súťažilo sa v týchto disciplínách: kolky, hod kriketovou loptičkou, plávanie, beh, stolný tenis, cyklistika, florbal, boccia. Žiaci našej školy boli na hrách veľmi úspešní a získali 10 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medailí. V celkovom hodnotení škôl sme obsadili 2. miesto.

Vyhodnotenie športových hier moderoval Patrik Herman.

 

Účasť žiakov na paralympiáde bola možná aj vďaka finančnému príspevku 14 658,50 Sk od Šanca n.f. na úhradu cestovných nákladov a občerstvenie žiakov.

Paralympiáda

Poprad

 

31.05.

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn - 10.ročník

Na jubilejný 10. ročník sa žiaci našej školy tešili už niekoľko týždňov pred jej štartom a všetci chceli byť v jednej z 30-tich trojčlenných posádok súťažných aut. 

Ako vodiči posádok boli aj tohto roku ochotní súťažiť najvyšší predstavitelia US Steel Košice, ktorý je generálnym sponzorom tejto akcie už od jej začiatku. Ako súťažný vodič sa predstavil aj David Herman Lohr - prezident spoločnosti, jeho manželka Susan Lohrová, M. Kiraľvarga, R. Veitch, J. F. Wilson, J. Bača, M. Maďar , O. Bauer a ďalší. Okrem predstaviteľov US Steel Košice sa ako súťažní  vodiči predstavili aj známe mediáne osobnosti ako: P. Dvorský, Š. Skrúcaný, P. Herman, E. Aresta, J. Hajdin, M. Žigalová a ďalší.

Tohtoročným víťazom sa stala posádka s vodičkou S. Lohrovou pred posádkou J. Hajdina a posádkami J. Juhása a P. Hermana. Víťazné posádky boli ocenené hodnotnými cenami. Ceny víťazom odovzdali zástupcovia hlavného sponzora akcie US Steel Košice.

Po odovzdaní cien a darčekov nasledoval kultúrny program v ktorom zaspievali: Š. Skrúcaný, H. Dokupelová, J. Perháčová, M. Kraus a gymnastickými cvikmi  udivovala M. Žigalová. Akcia bola ukončená recepciou pre pozvaných hostí a diskotékou pre žiakov.

 

Poďakovanie za skvelý zážitok patrí všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní akcie podieľali, ale najmä organizačnému trojlístku: riaditeľke školy M. Čabalovej, A. Smikovej a D. Ivančinovej. Ďalej škola ďakuje riaditeľovi domova LUX n.o. L. Oszovi a všetkým príslušníkom Policajného zboru v Košiciach, ktorí zabezpečovali preteky.

 

Náklady na realizáciu Rallye predstavovali 80 000 Sk, ktoré v plnej výške poskytol pre Šanca n.f. generálny sponzor akcie US Steel Košice a.s., za čo mu patrí naše

                                                           ĎAKUJEME! 

RALLYE

10. ročník

 

01.06.

07.06.

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xantén - 10. Tag der Begegnung

Na pozvanie pána Klausa Brauscha z Landschaftsverband Rheiland Köln sa v dňoch 01.06. až 07.06.2007 zúčastnilo 15 našich žiakov spolu s pedagogickým dozorom (4) a tlmočníčkou na pobyte v nemeckom meste Xantén, kde sa konal 10. ročník stretnutia mladých postihnutých ľudí, pod názvom "Tag der Begegnung". Pán Brausch a pani Brauschova pre našich žiakov pripravili program s prehliadkou mesta Kolín a jeho pamätihodností, ale aj jednodňový výlet do holandského Haagu a k severnému moru. V posledný deň pobytu skupina cestovala do Wuppertálu - partnerského mesta Košíc, na stretnutie so starostom.

Náklady na zabezpečenie akcie predstavovali 150 000 Sk. Celý pobyt skupiny v Nemecku financoval pán Klaus Brausch a poskytol aj finančný príspevok neinvestičnému fondu Šanca na úhradu prepravných nákladov vo výške 132 325 Sk. Za to všetko mu patrí náš obdiv a vyslovujeme úprimné "Ďakujeme pán Brausch".

 

začiatok

 01.06.

2007

Projekt „MLÁDEŽ“: 

Hostiteľskou krajinou výmenného pobytu v roku 2007 bolo Holandsko. Na projekte sa zúčastnilo celkom 30 mladých ľudí z Česka, Holandska a Slovenska (z každej krajiny po 10 mládežníkov), ktorí sú zdravotne postihnutí. Našu skupinu tvorili študenti 2. až 4. ročníka OA, ktorých doprevádzali dvaja pedagogickí pracovníci a traja asistenti.

Názov projektu "Sport will cross borders" navrhla holandská skupina, vzhľadom k názvu projektu boli vytipované aj témy v duchu ktorých sa niesol program stretnutia. Strediskom pobytu bolo mestečko Groesbeek Werkenrode, kde sa odohrávali športové (bocca, futbal, hokejbal, plávanie, predstavenie a nácvik juda) a spoločenské aktivity stretnutia. Okrem toho účastníci absolvovali aj aktivity v blízkych mestách ako: Nijmegen, kde absolvovali prehliadku mesta s účasťou na oslavách jeho založenia; Amsterdamu, kde absolvovali prehliadku Ajax arény - futbalového tímu Ajax Amsterdam; Haagu, kde po prehliadke mesta si oddýchli na pláži severného mora; návšteva lezeckého centra Carpe diem atď. Každý večer prebiehalo hodnotenie dňa a príprava programu na nasledujúci deň. Každá zo zúčastnených krajín v jeden večer vystúpila so svojim programom, po ostatné večery prebiehali spoznávacie a spoločenské hry a diskotéky.

Na realizáciu našej časti projektu bol schválený finančný príspevok Národnou agentúrou pre grantový programu EU MLÁDEŽ V AKCII  vo výške 5.800 EU. Konečná výška príspevku bude upresnená vo vyúčtovaní podľa skutočných nákladov.

Samotné uskutočnenie výmeny bolo iba vďaka financovaniu z prostriedkov "Neinvestičného fondu ŠANCA", nakoľko na realizáciu projektu nebola poskytnutá žiadna záloha. Na úhradu nákladov spojených s účasťou na projekte Neinvestičnému fondu Šanca významne pomohli svojimi príspevkami aj "Nadácia Pro Cassovia" sumou 20 000 Sk a "Košický samosprávny kraj" sumou 40 000 Sk, za čo im ešte raz ďakujeme.

koniec

 10.06.

2007

Sobota 02.06.2007

Nedeľa 03.06.2007

Pondelok 04.06.2007

Utorok 05.06.2007

MLÁDEŽ

Streda 06.06.2007

Štvrtok 07.06.2007

Piatok 08.06.2007

Sobota 09.06.2007

GROESBEEK NIJMEGEN
AMSTERDAM HAAG
 

13.09.

22.09.

2007

 

 

 

 

Baška Polie

Ozdravovací pobyt v Chorvátsku

Miestom pobytu bolo Baška Polie na Makarskej riviere. Pod vedením I. Šimonovej sa na zájazde zúčastnilo 44 účastníkov (z toho 34 žiakov našej školy). Celý program bol zameraný na rehabilitáciu žiakov a ich rodinných príslušníkov. Deväť dní ubehlo veľmi rýchlo, no nezabudnuteľné spomienky ostali v pamäti účastníkov.

Náklady na pobyt  boli financované prostredníctvom Neinvestičného fondu Šanca, za spoluúčasti rodičov a žiakov  vo výške 290 000 Sk.

Chorvátsko

 

23.11.

2007

 

 

 

 

 

 

Stužková slávnosť

Uskutočnila sa vo veľmi príjemnom prostredí kultúrneho domu Krásna nad Hornádom. Zúčastnili sa jej spolu s maturantmi aj ich rodičia, učitelia a ostatní pozvaní hostia. Táto významná udalosť pre našich maturantov je ich prvým krokom pre vstup do sveta dospelých.

Zvládnuť financovanie stužkovej slávnosti pre triedu s piatimi žiakmi nebolo jednoduché a preto im pomohol príspevkom 5 000 Sk aj Neinvestičný fond Šanca.

 

 

Materiálna pomoc pre školu - MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SOU a OA pre TP, Opatovská 97, Košice

Mesiac

Predmet darovania

Hodnota

Foto

február

Knihy - nákup odbornej literatúry pre školskú knižnicu

1.650,00 Sk    

marec

 

 

Poháre - nákup nerozbitných pohárov pre kuchynku ŠZŠ

181,00 Sk

   

Knihy - nákup odbornej literatúry pre školskú knižnicu

1.130,00 Sk    

Kompenzačné pomôcky - pre žiakov ŠZŠ na výučbu v škole

2.309,00 Sk    

apríl

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný materiál - sady korálok a ozdôb pre prácu v chránenej dielni

23.576,00 Sk

Elektrický sporák - vybavenie kuchynky ŠZŠ

6.999,00 Sk

 
máj

 

Magnetická tabuľa - pre žiakov prípravného ročníka ZŠ

2.389,00 Sk

september

 

Skrine - vybavenie tried na ZŠ a ŠZŠ

97.680,00 Sk

október

 

Katedry - vybavenie tried na ZŠ a ŠZŠ

40.800,00 Sk

december

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová učebňa ŠZŠ - nákup 6 počítačov a tlačiarne

Prostriedky vo výške 100 000 Sk získané prostredníctvom projektu Slovenskej Sporiteľne - Učíme sa bez bariér.

106.335,00 Sk

 

 

Vianočná výzdoba - materiál na vianočnú výzdobu školy

841,50 Sk    

Špeciálne lavice a stoličky pre žiakov - vybavenie tried na ZŠ a ŠZŠ

Prostriedky v plnej výške získané darom od J. P. Boucharda z USA

197.283,00 Sk

 

Sociálna pomoc pre bývalých a terajších žiakov školy pre TP na Opatovskej 97, Košice

Meno Predmet pomoci Hodnota Mesiac

Kristína Danyová

Okuliare na čítanie

2.120,00 Sk

marec

Oleg Belán

Špeciálne okuliare na čítanie pre žiaka ŠZŠ

1.851,00 Sk

máj

Vzdelávanie - školenie - výstavy

Mesiac

Predmet vzdelávania - školenia - výstavy Účastníci Náklady

apríl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Účasť na výstave For Arch Slovakia

Výstava sa konala v Banskej Bystrici, dňa 26.04.2007. Na výstave sa zúčastnili zástupcovia neinvestičného fondu Šanca za účelom získania kontaktov a skúsenosti s realizáciou chránených dielni pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Vynaložené náklady pokrývajú cestovné a stravné účastníkov.

Čabalová M., Ivančinová D., Fečková Ľ,

  7.011,00 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com