Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2012, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

10.

 2012

Projekt: „Dokážeme sa aj my uplatniť v živote“

Projekt bol podporený z Grantového programu DAMKO, Magistrátom Mesta Košice . Cieľovou skupinou boli žiaci Spojenej školy  na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Najpočetnejšiu skupinu telesne postihnutých žiakov tvorili deti s detskou mozgovou obrnou rôzneho charakteru, ich pohybové obmedzené v závislosti od druhu DMO  a  v závislosti od stupňa postihnutia. Medzi telesne postihnutými žiakmi sú tí, ktorí dochádzajú do školy denne, alebo tí, ktorí väčšinu svojho voľného času trávia práve v priestoroch školy, alebo  tunajšieho DSS.Projekt bol podporený sumou 545 €. Výstupným materiálom boli brožúrky o sociálnej pomoci pre postihnutých mladých ľudí, pomocou ktorých získajú lepší prehľad o sociálnom systéme v štáte.

     PB080035.jpg (38160 bytes)

 

17. 10.

18.10.

 2012

„10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“

Každoročne sa mladí študenti zúčastňujú Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach, kde už niekoľko rokov prezentujú svoju cvičnú firmu. Majú dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov. 

Zúčastnila sa ho aj cvičná firma našich žiakov pod názvom Galaktic, s.r.o. a získala nasledovné ocenenia:

2. miesto: Najlepší katalóg

3. miesto: Najlepší reprezentant CF (D.Cenkner)

Neinvestičný fond ŠANCA poskytol na realizáciu a reklamu tejto aktivity sumu vo výške 250 €.

PA170129.jpg (79037 bytes) PA170136.jpg (77942 bytes) PA170137.jpg (74706 bytes) PA170140.jpg (68882 bytes) PA180159.jpg (68346 bytes) PA180161.jpg (43850 bytes) PA180171.jpg (41726 bytes) PA180172.jpg (57259 bytes) PA240001.jpg (53738 bytes) PA240006.jpg (62369 bytes)

 

19.09.

2012

Projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 350 €.

P9190003.jpg (78739 bytes) P9190004.jpg (99414 bytes) P9190005.jpg (112042 bytes) P9190006.jpg (105265 bytes) P9190008.jpg (102380 bytes) P9190009.jpg (90226 bytes) P9190015.jpg (104856 bytes) P9190019.jpg (97526 bytes) P9190024.jpg (98567 bytes) P9190034.jpg (78881 bytes) P9190036.jpg (90208 bytes) P9190037.jpg (93415 bytes)

 

01.07.

2012

„Alpínka „Charity golf cup 2012“  

banner_nahlad.jpg (136617 bytes)Projekt niesol názov „Športom k prekonávaniu bariér“, kde prostredníctvom športového dňa sme zrealizovali individuálne a kolektívne športové súťaže, ktoré pomôžu telesne a viacnásobne postihnutým deťom a mládeži pri prekonávaní fyzických a psychických bariér. Výstupom celého projektu bolo zriadenie rehabilitačnej miestnosti na Spojenej škole, Opatovská cesta 97 v Košiciach, ktorá vzdeláva žiakov s telesným a viacnásobným postihnutím, kde prostredníctvom fyzioterapeuta pomôžeme uľahčiť pohyb hlavne tým deťom, ktoré sú pripútané na invalidný vozík. Finančne podporili tento projekt nadácia „ORANGE a INITIA“ vo výške 4.000 €.

P7010001.jpg (95237 bytes) P7010003.jpg (80921 bytes) P7010005.jpg (102198 bytes) P7010006.jpg (80060 bytes) P7010009.jpg (92902 bytes) P7010011.jpg (76539 bytes) P7010016.jpg (92337 bytes) P7010022.jpg (107142 bytes) P7010023.jpg (107228 bytes) P7010024.jpg (101771 bytes) P7010032.jpg (100624 bytes) P7010040.jpg (98195 bytes) P7010042.jpg (100664 bytes) P7010044.jpg (83165 bytes) P7010047.jpg (79786 bytes) P7010050.jpg (96201 bytes) P7010051.jpg (85655 bytes)

 

21.06.

2012

„Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“  

pozvanka-rallye-2012.jpg (99961 bytes)Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.600 €.

P6210006.jpg (74398 bytes) P6210008.jpg (97220 bytes) P6210009.jpg (86106 bytes) P6210015.jpg (87365 bytes) P6210017.jpg (77949 bytes) P6210019.jpg (64939 bytes) P6210020.jpg (94816 bytes) P6210021.jpg (98490 bytes) P6210024.jpg (68407 bytes) P6210025.jpg (80332 bytes) P6210026.jpg (76059 bytes) P6210027.jpg (99819 bytes) P6210028.jpg (86509 bytes) P6210030.jpg (93872 bytes) P6210031.jpg (71435 bytes) P6210033.jpg (86454 bytes) P6210034.jpg (93810 bytes) P6210036.jpg (70407 bytes) P6210041.jpg (79697 bytes) P6210042.jpg (62124 bytes) P6210045.jpg (66135 bytes) P6210046.jpg (48194 bytes) P6210047.jpg (83026 bytes) P6210049.jpg (67053 bytes) P6210050.jpg (84804 bytes) P6210052.jpg (76686 bytes) P6210053.jpg (88224 bytes) P6210055.jpg (86985 bytes) P6210056.jpg (52168 bytes) P6210057.jpg (81854 bytes) P6210059.jpg (74656 bytes) P6210060.jpg (89741 bytes) P6210062.jpg (79451 bytes) P6210063.jpg (47794 bytes) P6210065.jpg (41126 bytes) P6210066.jpg (58613 bytes) P62100081.jpg (79597 bytes) P62100131.jpg (79184 bytes) P62100181.jpg (79998 bytes) P62100201.jpg (63302 bytes) P62100231.jpg (83091 bytes) P62100281.jpg (90849 bytes) P62100311.jpg (85041 bytes) P62100331.jpg (79719 bytes) P62100341.jpg (77284 bytes) P62100391.jpg (73723 bytes) P62100411.jpg (57763 bytes) P62100461.jpg (56332 bytes) P62100481.jpg (64131 bytes) P62100581.jpg (82729 bytes) P62100621.jpg (75238 bytes) P62100671.jpg (87126 bytes) P62100701.jpg (88732 bytes) P62100721.jpg (78015 bytes) P62100741.jpg (83305 bytes) P6210091.jpg (91126 bytes) P6210097.jpg (52048 bytes) P6210100.jpg (62030 bytes) P7090002.jpg (87831 bytes) 

 

31.05.

2012 

 05.06.

2012

Účasť na projekte v XANTÉNE v Nemecku

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Už 15 rokov sa v meste Xanten stretávajú mladí ľudia s postihnutím, aby preukázali svoje zručnosti v zhotovovaní „hand made“ výrobkov. Výrobky sa predávajú na predajnej výstave v meste a kúpou takto zhotovených výrobkov sa podporujú aktivity mládeže s telesným postihnutím.  Každoročne sa takouto formou stretávame aj s pedagógmi aj žiakmi školy v Nemecku a vymieňame si navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme získali na prepravu žiakov do Nemecka a podporili samotný projekt sumou 4.000 €.

P5310002.jpg (65384 bytes) P5310007.jpg (74165 bytes) P5310009.jpg (78601 bytes) P5310010.jpg (71208 bytes) IMG_0042.jpg (74547 bytes) IMG_0045.jpg (106100 bytes) IMG_0046.jpg (119557 bytes) IMG_0052.jpg (98643 bytes) IMG_0054.jpg (84315 bytes) IMG_0056.jpg (83105 bytes) IMG_0060.jpg (108294 bytes) IMG_0072.jpg (57806 bytes) IMG_0075.jpg (87513 bytes) IMG_0086.jpg (105599 bytes) IMG_0088.jpg (95277 bytes) IMG_0099.jpg (82979 bytes) IMG_0121.jpg (86576 bytes) IMG_0131.jpg (97363 bytes) IMG_0143.jpg (77222 bytes) IMG_0146.jpg (86281 bytes) IMG_0157.jpg (69852 bytes) IMG_0164.jpg (56505 bytes) IMG_0171.jpg (82956 bytes) IMG_0181.jpg (63208 bytes) IMG_0186.jpg (65523 bytes) IMG_0194.jpg (109697 bytes) IMG_0198.jpg (80062 bytes) IMG_0202.jpg (84674 bytes) IMG_0213.jpg (89606 bytes) IMG_0215.jpg (82712 bytes)

 

26.03.

2012

Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už tretí rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť typické slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 100 € na prepravu a reklamu školy.

P3260003.jpg (54661 bytes) P3270017.jpg (64285 bytes) P3270018.jpg (76808 bytes) P3270026.jpg (83220 bytes) P3270027.jpg (78324 bytes) P3270032.jpg (86191 bytes) P3270036.jpg (91383 bytes) P3270042.jpg (64075 bytes) P3270044.jpg (69077 bytes) P3270053.jpg (85347 bytes) P3270055.jpg (78596 bytes) P3270058.jpg (73557 bytes) P3270064.jpg (60958 bytes) P3270068.jpg (74065 bytes) P3270078.jpg (86923 bytes) P3270080.jpg (77849 bytes) P3270102.jpg (59413 bytes) P3270103.jpg (67670 bytes)

 

24.02.

2012

Projekt „Dajme šancu všetkým“

ktorý za spolupráci Spojenej školy a Krajského školského úradu realizoval aj neinvestičný fond ŠANCA. Išlo o pracovné stretnutie špeciálnych škôl celého košického kraja, ktoré si prostredníctvom prezentácie svojich výrobkov urobili reklamu. Každá zo zúčastnených škôl predviedla svoj kultúrny program. Žiaci Spojenej školy vystúpili s tancom na vozíkoch v spolupráci s tanečným štúdiom Ellegance pod vedením pána Petra Vidašiča, prezidenta TŠ. Na tomto stretnutí boli prítomní aj hostia z Ministerstva školstva SR. Finančne bol tento workshop podporený sumou 200 €, na výrobu reklamných predmetov školy.

P2240005.jpg (92791 bytes) P2240006.jpg (85150 bytes) P2240013.jpg (57250 bytes) P2240018.jpg (70725 bytes) P2240027.jpg (98872 bytes) P2240029.jpg (91510 bytes) P2240034.jpg (71863 bytes) P2240044.jpg (102425 bytes) P2240047.jpg (84229 bytes) P2240056.jpg (93495 bytes) P2240059.jpg (86491 bytes) P2240066.jpg (90396 bytes) P2240074.jpg (59274 bytes) P2240075.jpg (78211 bytes) P2240080.jpg (57647 bytes) P2240083.jpg (67075 bytes) P2240090.jpg (58873 bytes) P2240094.jpg (51076 bytes) P2240099.jpg (63322 bytes) P2240102.jpg (49491 bytes) P2240112.jpg (70877 bytes) P2240113.jpg (65659 bytes) P2240118.jpg (76952 bytes) P2240124.jpg (71703 bytes)

 

09.02.

2012

Študentský ples

Už každoročne neinvestičný fond ŠANCA realizuje študentský ples, ktorého sa zúčastňujú telesne postihnutí mladí ľudia, ktorí navštevujú strednú školu, alebo absolventi, ktorí už školu ukončili. Ples sa nesie v znamení rôznych súťaží, peknej hudby a tomboly. Na tento ples pozývame aj zaujímavých hostí z kultúry a umenia. Na programe vystúpili žiaci zo strednej školy, ktorá sídli na Bukoveckej v Košiciach. Predviedli sa moderným tancom. Finančne bol ples podporený sumou 500 €, ktoré boli použité na občerstvenie a ceny do tomboly.

P2090027.jpg (55041 bytes) P2090028.jpg (72082 bytes) P2090029.jpg (47354 bytes) P2090035.jpg (64941 bytes) P2090039.jpg (68802 bytes) P2090042.jpg (82915 bytes) P2090046.jpg (67071 bytes) P2090047.jpg (87225 bytes) P2090048.jpg (73820 bytes) P2090053.jpg (79786 bytes) P2090060.jpg (70005 bytes) P2090070.jpg (63213 bytes)

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com