Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2011, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

15.12.

2011

Účasť žiakov na Rektorskom Vianočnom koncerte v Košiciach, kde Neinvestičný fond získal finančný dar vo výške 424,42 € na zakúpenie ortopedických pomôcok pre telesne postihnuté deti.

PC150002.jpg (87908 bytes) PC150004.jpg (96166 bytes) PC150006.jpg (63034 bytes) PC150007.jpg (71115 bytes) PC150008.jpg (78746 bytes) PC150009.jpg (73378 bytes) PC150014.jpg (81290 bytes) PC150017.jpg (67723 bytes) PC150018.jpg (53424 bytes) PC150021.jpg (62744 bytes)

 

07.12.

2011

Kamión „COCA COLA“ – a Santa Klaus, podpora fondu spoločnosťou Coca cola, kde neinvestičný fond získal sumu 496 €.

PC070001.jpg (89262 bytes) PC070003.jpg (58714 bytes) PC070005.jpg (64920 bytes) PC070009.jpg (94599 bytes) PC070015.jpg (83636 bytes) PC070018.jpg (78684 bytes) PC070020.jpg (82242 bytes) PC070021.jpg (83522 bytes) PC070025.jpg (76754 bytes) PC070026.jpg (68660 bytes)

 

21.09.

2011

„Mosty bez bariér“ – prezentácia výrobkov žiakov SOŠ v Pribeníku. Neinvestičný Fond podporil finančne túto aktivitu na prepravu žiakov do Pribeníka vo výške 150 €.

P9210002.jpg (88896 bytes) P9210004.jpg (104728 bytes) P9210005.jpg (86191 bytes) P9210008.jpg (113573 bytes) P9210011.jpg (89748 bytes) P9210019.jpg (117859 bytes) P9210020.jpg (113152 bytes) P9210022.jpg (86426 bytes) P9210026.jpg (103331 bytes) P9210031.jpg (101441 bytes) P9210057.jpg (89988 bytes) P9210069.jpg (92703 bytes)

 

14.06.

2011

Projekt „Mládež v akcii“ – „Hľadáme cesty k prekonávaniu bariér“ – finančná podpora tohto projektu, vo výške 500 € na zabezpečenie aktivít v Tatranskej Kotline, kde sa zúčastnili mládežníci z Česka, Nemecka a Holandska. Tento projekt sa uskutočnil na Slovensku už po druhý krát.

IMG_2395.jpg (130436 bytes) IMG_2406.jpg (100536 bytes) IMG_2410.jpg (102322 bytes) Vymena2011Maja_003.jpg (97992 bytes) Vymena2011Maja_004.jpg (120681 bytes) Vymena2011Maja_009.jpg (104638 bytes) Vymena2011Maja_021.jpg (126289 bytes) Vymena2011Maja_030.jpg (79805 bytes) Vymena2011Maja_036.jpg (87460 bytes) Vymena2011Maja_041.jpg (81646 bytes) IMG_2512.jpg (99825 bytes) IMG_2531.jpg (120268 bytes) IMG_2538.jpg (76344 bytes) IMG_2549.jpg (113868 bytes) Vymena2011Maja_052.jpg (88330 bytes) Vymena2011Maja_067.jpg (82045 bytes) Vymena2011Maja_087.jpg (88437 bytes) Vymena2011Maja_089.jpg (70623 bytes) Vymena2011Maja_099.jpg (78881 bytes) Vymena2011Maja_129.jpg (93645 bytes) Vymena2011Maja_140.jpg (86411 bytes) Vymena2011Maja_157.jpg (75309 bytes) Vymena2011Maja_161.jpg (70728 bytes) Vymena2011Maja_174.jpg (60842 bytes)

 

03.06.

2011

Účasť žiakov a pedagógov na ozdravovacom pobyte v Taliansku pri meste Vieste, kde fond podporil na prepravu a pobyt pri mori 2.000 €.

IMG_2283.jpg (49757 bytes) IMG_2297.jpg (79953 bytes) IMG_2325.jpg (92355 bytes) IMG_2331.jpg (96832 bytes) IMG_2354.jpg (85937 bytes) IMG_2355.jpg (95436 bytes) IMG_2356.jpg (90503 bytes) IMG_2357.jpg (107692 bytes) IMG_2359.jpg (129646 bytes) IMG_2362.jpg (95065 bytes) IMG_2370.jpg (87475 bytes) IMG_2373.jpg (80197 bytes) Italy-Vieste2011_109.jpg (65148 bytes) Italy-Vieste2011_143.jpg (87095 bytes) P6080215.jpg (97232 bytes) P6080246.jpg (99655 bytes) P6090361.jpg (66190 bytes) P6090384.jpg (77594 bytes)

 

02.06.

2011

14. ročník Rallye Opatovská "Žiť na plný plyn“

Organizácia a realizácia kultúrno-športovej aktivity, v spolupráci s US Steelom Košice s.r.o., ktorý poskytol 2.000 € na jeho zabezpečenie.

P6020004.jpg (104364 bytes) P6020010.jpg (92608 bytes) P6020013.jpg (93123 bytes) P6020015.jpg (94897 bytes) P6020020.jpg (94978 bytes) P6020026.jpg (88070 bytes) P6020027.jpg (89997 bytes) P6020031.jpg (75144 bytes) P6020034.jpg (94512 bytes) P6020038.jpg (108455 bytes) P6020042.jpg (83036 bytes) P6020044.jpg (85579 bytes) P6020049.jpg (77803 bytes) P6020053.jpg (55428 bytes) P6020055.jpg (47825 bytes) P6020059.jpg (80097 bytes) P6020061.jpg (77864 bytes) P6020064.jpg (87646 bytes) P6020066.jpg (62872 bytes) P6020067.jpg (103436 bytes) P6020070.jpg (86594 bytes) P6020073.jpg (74624 bytes) P6020076.jpg (90877 bytes) P6020077.jpg (58776 bytes) P6020079.jpg (58110 bytes) P6020080.jpg (57322 bytes) P6020083.jpg (72698 bytes) P6020084.jpg (64352 bytes) P6020086.jpg (54346 bytes) P6020089.jpg (64423 bytes) P6020091.jpg (67065 bytes) P6020093.jpg (79796 bytes) P6020096.jpg (93693 bytes) P6020100.jpg (68040 bytes) P6020109.jpg (94767 bytes) P6020114.jpg (92312 bytes) P6020117.jpg (88663 bytes) P6020119.jpg (101445 bytes) P6020124.jpg (76550 bytes) P6020125.jpg (79336 bytes) P6020126.jpg (101468 bytes) P6020128.jpg (99453 bytes) P6020131.jpg (76450 bytes) P6020132.jpg (75779 bytes) P6020135.jpg (74899 bytes) P6020136.jpg (80695 bytes) P6020141.jpg (107755 bytes) P6020148.jpg (109790 bytes) P6020151.jpg (99421 bytes) P6020152.jpg (105153 bytes) P6020156.jpg (96434 bytes)

 

25.05.

31.05.

2011

Účasť žiakov Spojenej školy na projekte „Tag der Begegnung“ v Xanténe v Nemecku, ktorý finančne podporil neinvestičný fond sumou 4.500 € na zabezpečenie prepravy autobusom.

IMG_2169.jpg (76322 bytes) IMG_2179.jpg (90253 bytes) IMG_2181.jpg (98402 bytes) IMG_2185.jpg (117556 bytes) IMG_2194.jpg (89430 bytes) IMG_2205.jpg (90012 bytes) IMG_2221.jpg (94482 bytes) IMG_2223.jpg (104985 bytes) IMG_2237.jpg (103819 bytes) IMG_2253.jpg (82430 bytes) IMG_2255.jpg (120731 bytes) IMG_2263.jpg (133927 bytes)

 

18.04.

2011

Účasť žiakov Spojenej školy na krste CD skupiny „Revrz Park“, kde neinvestičný fond získal finančný dar vo výške 200 €.

P4180013.jpg (76675 bytes) P4180017.jpg (65394 bytes) P4180023.jpg (79765 bytes) P4180025.jpg (79880 bytes) P4180027.jpg (76161 bytes) P4180028.jpg (70708 bytes) P4180029.jpg (76736 bytes) P4180033.jpg (75851 bytes)

 

07.03.

09.03.

2011

Tréningový program mladých lídrov zapojených do projektu British Council, finančná pomoc na zorganizovanie programu pre študentov Spojenej školy.

P3070001.jpg (82827 bytes) P3070003.jpg (86007 bytes) P3070005.jpg (72713 bytes) P3070006.jpg (70437 bytes) P3070007.jpg (67026 bytes) P3070008.jpg (56582 bytes) P3070009.jpg (61257 bytes) P3080011.jpg (64333 bytes) P3080012.jpg (70953 bytes) P3090024.jpg (84749 bytes) P3090025.jpg (74650 bytes) P3090027.jpg (76677 bytes)

 

27.01.

2011

Študentský ples

finančná pomoc vo výške 150 € na zorganizovanie plesu pre žiakov Spojenej školy.

P1270018.jpg (60104 bytes) P1270024.jpg (50737 bytes) P1270025.jpg (68004 bytes) P1270029.jpg (74025 bytes) P1270030.jpg (65517 bytes) P1270031.jpg (66399 bytes) P1270046.jpg (55714 bytes) P1270061.jpg (67281 bytes) P1270063.jpg (62600 bytes) P1270067.jpg (66919 bytes)

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com