Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2013, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

20.12.

2013

Bežiaci pás, štvorkolka pre vozičkára

Neinvestičný fond zakúpil pre školu bežiaci pás, na oddelenie rehabilitácie, ktorý slúži deťom s problémami pohybu vo výške 353 € a štvorkolku pre vozičkára vo výške 1.035 €.

 
 

19.11.

29.11.

2013

Účasť na projekte v Kolíne v Nemecku

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „COMENIUS“- sme sa spoločne s telesne postihnutým deťmi zúčastnili realizácie tohto projektu v Nemeckom meste Kolín. Cieľom projektu bolo vyrobiť trojjazyčný slovník, ktorý bude slúžiť deťom na vzdelávanie. Ide o obrázkový slovník, ktorý je výbornou učebnou pomôckou pre nehovoriace deti. Na tejto návšteve si spoločne s pedagógmi vymieňame navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme podporili samotný projekt sumou 4.000 €.

 

02.06.

2013

Pribeník - „Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 350 €.

 

02.06.

2013

 

Rallye Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.600 €.

 

 

10.03.

13.03.

2013

Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už štvrtý rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „džatky“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 360 € na prepravu a reklamu školy.

 
     
     
     

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com